Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN WEBSHOP

1. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Deze algemene verkoopvoorwaarden (“verkoopvoorwaarden”) zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website van Urpaco Trading bv (de “Online Groendakmaterialen Shop” hier verder genoemd als www.graent.be) met betrekking tot de op de webshop Graent Groendakmaterialen aangeboden producten (“product(en)”). De website www.urpaco.be en www.graent.be  is eigendom van en wordt beheerd door Urpaco Trading bv, Windhoek 12b 8790 te Waregem, met ondernemingsnummer 0526.937.850 (de "Verkoper", "wij" of "ons", afhankelijk van de context), die optreedt als verkoper van de producten. 

Graent en Urpaco zijn commerciele benamingen gebruikt door Urpaco Trading bv.

Door een bestelling te plaatsen op www.graent.be aanvaardt u deze verkoopvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. De verkoper behoudt zich het recht voor de verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Eventuele wijzigingen in de verkoopvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

Wij raden u aan een kopie van deze verkoopsvoorwaarden af te printen of op uw harde schijf op te slaan wanneer u beslist om een bestelling te plaatsen via www.graent.be.

2. EEN BESTELLING PLAATSEN OP DE WEBSITE WWW.GRAENT.BE

Om producten te kunnen bestellen op www.graent.be, dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

·       U hebt uw naam en uw adres, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens en andere vereiste informatie doorgegeven;

·       U bent ten minste 18 jaar oud;

·       Indien u betaalt met een betaalkaart, dient u eigenaar of gevolmachtigde houder te zijn van een geldige betaalkaart om producten te kopen;

Als u een persoonlijke account aanmaakt, dient u ook een persoonlijke gebruikersnaam (uw e-mailadres) en wachtwoord aan te maken. Bescherm uw wachtwoord altijd en geef dit aan niemand door, want u persoonlijk bent verantwoordelijk voor elke aankoop die met uw gebruikersnaam en wachtwoord wordt gedaan.

Bestellingen op de website www.graent.be doorlopen onderstaand proces:

·       U kiest de Producten;

·       U voert uw betalingsgegevens in en kiest uw leveringsadres;

·       De betaling wordt goedgekeurd;

·       Wij sturen u een bevestiging van ontvangst van de bestelling via e-mail van zodra de betaling is verwerkt;

·       Wij innen de betaling van uw betaalkaart;

·       Wij verzenden de producten;

·       U ontvangt de producten.

3. VERWERKING VAN DE BESTELLING

Bestellingen geplaatst via www.graent.be zijn niet bindend voor de verkoper. Zij worden slechts bindend voor de verkoper nadat de verkoper uw bestelling heeft geaccepteerd. Wij kunnen er om welke reden dan ook ervoor voor kiezen om uw bestelling niet te accepteren.

Nadat we uw bestelling hebben ontvangen, sturen we per e-mail een bevestiging van ontvangst van de bestelling met uw bestelnummer en details van de bestelde producten. Deze bevestiging van ontvangst betekent niet dat uw bestelling is geaccepteerd. De acceptatie van uw bestelling en het afsluiten van het verkoopcontract vindt pas plaats indien en van zodra de bestelde producten naar u zijn verzonden. Ook na verzending van de producten behouden wij ons het recht voor uw bestelling te annuleren zolang u de bestelde producten nog niet hebt ontvangen.

Wij behouden ons onder meer het recht voor om een bestelling niet te accepteren of te annuleren indien:

·       Op het moment dat de bestelling geplaatst werd, er zich een fout van technische aard voordeed op de website www.graent.be of er op de website www.graent.be foutieve prijsinformatie werd vermeld;

·       Het bestelde product niet beschikbaar is (indien het bestelde product niet beschikbaar is zullen wij u dit per e-mail laten weten);

·       De verstrekte facturatie- of betalingsgegevens onjuist of niet verifieerbaar zijn;

·       Onze beveiligingssystemen aangeven dat de bestelling abnormaal of mogelijk frauduleus is;

·       Wij redenen hebben om aan te nemen dat de klant jonger is dan 18 jaar.

Indien wij een bestelling annuleren of weigeren omwille van de bovenstaande redenen zullen wij in voorkomend geval de eventueel reeds betaalde prijs van het product en de leveringskosten terugstorten.

4. PRIJZEN, VERZEND- EN VERWERKINGSKOSTEN EN BELASTINGEN

De prijzen vermeld op www.graent.be zijn inclusief BTW. Zij gelden enkel voor bestellingen geplaatst via www.graent.be.

Niettegenstaande wij www.graent.be met de nodige zorg hebben opgebouwd, kunnen er zich mogelijk fouten voordoen in de op de website www.graent.be weergegeven prijzen. Enige foutief weergegeven prijzen zullen door ons zo spoedig mogelijk worden gecorrigeerd en zullen in ieder geval niet bindend zijn voor ons.

Afzonderlijke kosten voor verzending, verwerking en eventueel daarop van toepassing zijnde belastingen worden weergegeven wanneer u uw bestelling plaatst.

De verzendkosten worden aangegeven bij het winkelmandje. De tarieven zijn enkel toepasbaar voor verzending in België. Voor verzending naar andere landen, gelieve ons te contacteren om het juiste tarief te ontvangen 

5. BESCHIKBAARHEID EN LEVERING VAN PRODUCTEN 

De verkoper garandeert niet dat alle producten die op de website www.graent.be worden geadverteerd beschikbaar zijn. De verkoper behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, bepaalde producten te wijzigen, uit het assortiment te nemen, of niet langer beschikbaar te stellen.

We proberen bestelde producten op tijd te leveren. Er kunnen echter redenen zijn waarom we niet tijdig kunnen verzenden en onze streefdata niet worden gehaald. Een leveringsdatum moet bijgevolg worden beschouwd als een niet-bindende inschatting en niet als een resultaatsverbintenis om de producten op de streefdatum te leveren.

De producten worden geleverd aan de straatkant. De koper is verantwoordelijk voor eventuele vergunningen, parkeerverbod ed moest dit van toepassing zijn voor het lossen van de vrachtwagen. De koper dient de verkoper op de hoogte te stellen indien er hinder zou zijn die de levering onmogelijk maakt, zoals bijvoorbeeld een doorgangsverbod, markt, straatkermis, wielerwedstrijd etc. Een alternatief leveradres dient dan te worden bezorgt ten laatste 48 uur voor de levering. De koper dient te zorgen dat er plaats voldoende aanwezig is om: 

  • Onze vrachtwagen veilig te kunnen lossen, zonder hinder van het verkeer. 
  • Er plaats is op de stoep of uw oprit om de goederen te plaatsen.

U moet binnen een redelijke tijd na de levering controleren of u de producten in goede staat hebt ontvangen en of de inhoud van het pakket compleet is. Het is uw verantwoordelijkheid om ons zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele beschadigingen aan de producten of van enige tekorten.

In het geval u de levering of ontvangst van producten onredelijk lang uitstelt nadat we u op de hoogte hebben gebracht dat we hebben geprobeerd de producten bij u te bezorgen, of indien u een verkeerd leveringsadres hebt opgegeven waardoor de levering mislukt is, worden de producten aan ons geretourneerd. Indien de producten na de eerste poging tot levering in de 7 werkdagen daarop volgend niet bezorgd kunnen worden en aan ons worden geretourneerd, dan nemen wij aan dat u het recht heeft uitgeoefend om de koop te herroepen en zodra wij de bestelling terug hebben ontvangen zullen wij u het saldo van de aankoopsom, min de leveringskosten, min handelings kosten terugbetalen in overeenstemming met onze regeling voor het terugnemen van producten en de terzake geldende wettelijke bepalingen. Dit geldt echter niet voor de levende producten zoals sedumstekken, vegetatiematten, sedumtegels, en ander plantgoed. Deze worden als verloren beschouwd en zullen niet worden terug betaald.

Wij dienen u erop te wijzen dat plantgoed levende organismen zijn en deze dus binnen de 24 uur na oogsten dienen verwerkt te worden. Sedumstekken (gesneden plantgoed) dienen binnen de 24 uur ingezaaid te worden. Desnoods kunnen deze nog maximum 24 uur op een koele en donkere plaats bewaard worden. Sedumtegels, los plantgoed en vegetatiematten dienen open geplaatst te worden binnen de 24 uur na levering. Hetzij, op het dak waar ze voor voorzien waren, hetzij op een andere oppervlakte waar ze tijdelijk kunnen liggen en verzorgt kunnen worden.

6. AFBEELDINGEN VAN PRODUCTEN OP WWW.GRAENT.BE

De weergave van de kleuren van de producten op deze website is onder meer afhankelijk van de instellingen van de monitor en de grafische kaart van de bezoeker van de website. Afgebeelde kleuren kunnen bijgevolg afwijken van de werkelijke kleuren van de producten. De afgebeelde producten kunnen eveneens afwijking omwille van hun oorsprong (andere leverancier) dan deze die op de website te zien zijn. De producten zijn echter steeds minstens gelijkwaardig aan de getoonde producten.

7. BETALING

Voor de afhandeling van de online betalingen werken wij samen met MOLLIE. MOLLIE is marktleider in Europa op het gebied van beveiligde online betalingen. Wij hebben geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van onze kopers. Betaling vindt enkel plaats via een goedgekeurde betaalkaart. Goedgekeurde  betaalkaarten worden op de website van www.graent.be vermeld. U moet de gegevens van de betaalkaart verstrekken wanneer u uw bestelling plaatst. De kosten worden in rekening gebracht als de bestelde producten worden verzonden. We leveren de producten pas aan u als de uitgever van de kaart het gebruik van de kaart voor betaling van de bestelde producten heeft goedgekeurd.

8. RETOURZENDINGEN

Als u een product hebt gekocht voor persoonlijk gebruik als consument en u gebruik wilt maken van uw recht om het contract te herroepen, moet u onze klantenservice (per e-mail: info@graent.be of per post : (Urpaco Trading bv. Windhoek 12b 8790 Waregem ) daarvan binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering via e-mail of telefonisch op de hoogte stellen en een verzoek tot retournering indienen. Indien onze klantenservice dit verzoek goedkeurt zal zij u per e-mail de noodzakelijke instructies geven voor de retournering.

U heeft eveneens het recht om door u op de website www.graent.be gekochte producten te retourneren indien deze gebrekkig zijn. U dient daartoe zo spoedig mogelijk na levering (max 7 dagen) een verzoek in te dienen bij onze klantendienst. Indien onze klantenservice dit verzoek goedkeurt zal zij u per e-mail de noodzakelijke instructies geven voor de retournering.

Wij zullen verzoeken tot retournering in ieder geval slechts goedkeuren indien het een compleet product betreft,  het product nog niet werd geplaats, verwerkt of gebruikt, en de producten in de originele verpakking worden teruggestuurd. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de producten veilig en beschermd zijn gebleven terwijl ze in uw bezit waren. Behandel de producten met zorg en retourneer ze in de staat waarin ze aan u zijn geleverd. Pak de producten zorgvuldig in.

Dit geldt echter niet voor de levende producten zoals sedumstekken, vegetatiematten, sedumtegels, en ander plantgoed. Deze worden als verloren beschouwd en zullen niet worden terug betaald.

Vervanging of terugbetaling kan pas plaatsvinden nadat alle terug te zenden producten door ons zijn ontvangen.

Als u producten retourneert

  • die u niet mag terugsturen,
  • die zich niet in de oorspronkelijke staat bevinden,
  • die niet goed zijn verpakt,
  • waarvan producten ontbreken,
  • waarvoor u niet voor de aflevering hebt betaald of
  • waaraan u niet de benodigde zorg hebt besteed bij het terugsturen van die producten,

behouden we ons het recht voor om uw retourzending te weigeren en terugbetaling af te wijzen of om u kosten in rekening te brengen voor opnieuw opslaan of vergelijkbare directe kosten die het gevolg zijn die betalingen die aan u moeten worden terugbetaald (onverminderd van de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen).

9. OMSTANDIGHEDEN DIE WIJ REDELIJKERWIJS NIET IN DE HAND HEBBEN

We zullen al het mogelijke doen om onze verplichtingen na te komen. We kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor een vertraging of het niet nakomen van afspraken als de vertraging of het niet nakomen van afspraken wordt veroorzaakt door omstandigheden die wij niet in de hand hebben. Als er een vertraging optreedt, zullen wij onze verplichtingen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, nakomen.

10. AANSPRAKELIJKHEID

Deze verkoopbepalingen beschrijven op volledige en exhaustieve wijze al onze verplichtingen en aansprakelijkheid met betrekking tot de levering van de producten. Voor zover wettelijk toegestaan, gelden er voor de verkoper geen andere garanties, voorwaarden of andere regelingen dan welke in deze verkoopbepalingen zijn vermeld.

Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade aan de dakbedekking, dakstructuur of structuur van het gebouw, noch door waterschade of waterinfiltratie in het gebouw, bij toepassing van onze producten. De koper dient de nodige voorzorgen te nemen naar veiligheid van werken op hoogtes, zich verwissen van de staat van de waterdichting en stabiliteit van het gebouw waar de producten op zullen worden toegepast. De koper dient zich eventueel te laten bijstaan door een architect of stabiliteitsingenieur indien het niet duidelijk is of het gebouw compatibel is met onze producten.

Wij zijn niet aansprakelijk op grond van wanprestatie, onrechtmatige daad of anderszins, voor enig economisch verlies (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, verlies van inkomen, winst- en/of omzetderving of voorziene besparingen), verlies van data, verlies van goodwill of reputatieschade, of elke andere onrechtstreekse, indirecte, onvoorzienbare, bijzondere of gevolgschade, op welke wijze dan ook ontstaan. Niets in deze verkoopvoorwaarden doet echter afbreuk aan uw rechten op grond van de wet en niets in deze verkoopvoorwaarden is bedoeld om aansprakelijkheid uit te sluiten ingeval van bedrog of opzettelijke fout.

11. PERSOONSGEGEVENS

Alle persoonsgegevens die de verkoper verkrijgt via www.graent.be zullen vertrouwelijk worden behandeld. De verkoper engageert zich om de persoonsgegevens die verstrekt worden te behandelen en verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kan ten allen tijde toegang krijgen tot alle gegevens die op u betrekking of deze laten corrigeren door een brief te richten aan de verkoper. De door U verstrekte gegevens zullen gebruikt worden voor het beheer van onze relatie met u als onze klant, voor direct marketing en voor de globale beeldvorming van het cliënteel. U kan zich ten allen tijde kosteloos tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden verzetten door een brief te richten aan de verkoper.

12. SPLITSBAARHEID

Indien enige bepaling (of enig deel daarvan) van deze verkoopvoorwaarden onwettig of onafdwingbaar zou zijn, kan dergelijke bepaling (of het relevante deel daarvan) worden afgescheiden van de rest van de verkoopvoorwaarden en blijven de overblijvende bepalingen van de verkoopvoorwaarden onverminderd van kracht.

13. CONTACTGEGEVENS

Als u nog vragen hebt over het kopen van producten via www.graent.be, kunt u per e-mail (info@graent.be) of telefoon (+32 56 323 625)  contact opnemen met onze klantenservice van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur, uitgezonderd op feestdagen.

14. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze verkoopvoorwaarden is Belgisch recht van toepassing. De Rechtbanken van Kortrijk zijn exclusief bevoegd.

 

Kleine hoeveelheden meestal leverbaar uit eigen voorraad.

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Gastenboek

Nog geen berichten geplaatst.
Plaats een bericht
© 2020 Graent groendakmateriaal | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.